Les Nostres Escoles

L′educació dels més xicotets busca afavorir el seu desenrotllament des dels primers moments de la seua vida, i en tots els àmbits de la persona: emocional, comunicatiu, cognitiu, físic, relacional, ...

Esta educació té lloc tant en la família com en l′escola, per la qual cosa les dos institucions interaccionen i es complementen en una tasca comuna: l′educació dels xiquets.

L′Escola Infantil Municipal de Benicàssim es configura com a institució educativa que els acull en els primers anys de vida (dels tres mesos als tres anys). Ofereix un marc, un lloc, un ambient per a compartir el creixement i l′aprenentatge de xiquets, famílies i professionals. Tots els factors anteriors, juntament amb l′entorn físic i sociocultural, són els pilars bàsics des d′on elaborem i duem a terme el projecte i la tasca educativa en la nostra escola infantil. S′aposta per una educació global i integrada, on s′interrelacionen aspectes d′equilibri emocional, creixement mental, progrés evolutiu, riquesa afectiva, benestar personal i col·lectiu i altres aspectes relacionats amb l′atenció física, higiene, alimentació i salut.

Cinque Terre

ESCOLA INFANTIL "Doloretes"

L′Escola Infantil Municipal Doloretes va ser fundada l′any 2006 a Benicàssim. Més tard, en 2010, els veïns de Benicàssim van voler que duguera el nom en honor a una dona entranyable, Dolores Martínez Tàrrega, coneguda familiarment com Doloretes la dels cagons. Una dona, nascuda el 20 de novembre de 1902 que, en la dècada dels anys quaranta del passat segle XX va iniciar la que seria la seua gran vocació: cuidar i ensenyar als benicassuts menuts. Va ser tal la passió i entrega que va exercir fins a complir els 78 anys d′edat. Encara molts la recorden vestida de negre, amb el cabell arreplegat en un monyo, discreta i pacient, assentada en aquell banc davant de l′església des d′on va ser testimoni d′excepció dels canvis de Benicàssim i les seues gents, especialment dels seus menuts.

"Han sigut moltes les generacions de benicassuts formades amb les seues atencions, i per tant és de justícia que l′Ajuntament de Benicàssim reta este sentit homenatge, sumant-se a l′emocionat record dels xiquets que va educar i que avui són el nostre present. Que la seua memòria perdure en les noves generacions que s′estan formant i es formaran en l′Escoleta és també un noble propòsit."

Cinque Terre

ESCOLA INFANTIL "Tasio"

L′Escola Infantil Pintor Tasio Flors Melià va ser fundada l′any 2010, any en què també se li va atorgar el nom en honor a un pintor genial i veí del municipi de Benicàssim, Eutasio Flors Melià, Tasio. Per això, l′Ajuntament de Benicàssim, sumant-se al sentir de tants veïns que han admirat la persona i el pintor, ret un sentit homenatge a este benicassut d′adopció que va conquerir a tothom amb la seua personalitat irresistible i el seu art. Tasio va nàixer a Castelló el 29 de juliol de 1928 amb una predisposició innata per al dibuix que va poder madurar amb mestres com l′escultor Adsuara. Va pertànyer a l′associació Niu d′Art de joves artistes castellonencs. Va estudiar Belles Arts a València, Madrid i va estar becat a Itàlia.

Va ser una persona amb un gran sentit de l′amistat, la independència i la llibertat que va saber a més comprometre′s amb organitzadors de caràcter benèfic i social. Al vincular esta escoleta amb la figura i l′obra de Tasio, Benicàssim té el noble propòsit que les noves generacions cresquen més i millor com a persones a partir del contacte íntim amb la realitat de l′art.

Objetius

Oferir una educació centrada en el xiquet i basada en les seues necessitats i possibilitats, d′acord amb el seu nivell d′evolució global. També volem oferir una escola municipal pública oberta a la societat de Benicàssim a la qual tots puguen accedir. Oferir una escola potenciadora de la diversitat, tant individual com cultural i social.

Instruments

Un ambient ric i estimulant, adaptat a les necessitats i nivell evolutiu dels xiquets, cosa que propicia el desenvolupament de la seua capacitat d′actuar i descobrir el món que ens envolta, adquirint progressivament més autonomia i independència dels adults. Tracte individualitzat i personalitzat. Canals de comunicació i gestió àgils i flexibles que permeten adequar nivells de participació i transvasament d′informació entre tota la comunitat educativa.

Normes de Comportament

En la nostra escola infantil es fa indispensable, per a facilitar la convivència, l′elaboració d′unes normes que consideren tots els aspectes relatius al funcionament, a l′organització, a les funcions i als drets i deures de tots els membres que componen la comunitat educativa.

Si l′objectiu que ens proposem és la formació inicial de xiquets crítics, lliures, per a conviure en el respecte als altres, lògicament les normes han d′estar orientades a aconseguir eixe objectiu. Volem que siga el mateix centre infantil el marc on es comence l′aprenentatge per a un comportament cívic futur dels alumnes.

Les normes del centre estan dirigides, a més, a:

  • Afavorir la participació de tots els sectors implicats.
  • Garantir la igualtat dels alumnes sense discriminació per raons de sexe, país d′origen, diferències socials, econòmiques, etc.
  • Impulsar una organització democràtica en tots els assumptes del centre.
  • Potenciar el treball en equip.
  • Fomentar un ambient de treball d′investigació en relació a la infància.

 

Respecte a les famílies::

Posar-se en contacte amb el centre a l′inici del curs

Assistir a totes les entrevistes i reunions programades i previstes

Comunicar els motius de l′absència del fills

Procurar un màxim d′higiene i neteja personal dels menuts

Respectar els horaris establits, tant per a l′entrada com per a l′eixida

Complir les obligacions de pagament en els dies acordats

Normes d′Inici de l′Escolarització

Les dates d′incorporació dels alumnes a l′Escola Infantil Municipal de Benicàssim responen a criteris d′incorporació progressiva i adaptada a les necessitats laborals de les famílies. Hi haurà criteris complementaris decidits per la direcció dels centres quan hi haja altres motius per part de les famílies a tindre en compte.

Recomanacions Per a un Bon Inici

Període d′Adaptació

L′entrada a l′escola representa per als xiquets un dels canvis més grans dins de la seua curta vida. Per a suavitzar este canvi convé:

Parlar-li al xiquet sobre l′escola.

Preparar amb ell les coses que durà; motxilla, coses de neteja, equip de roba...

Al començar el curs, passar poques hores en l′escola i, progressivament, ampliar fins a completar l′horari.

Quan arribe, caminar amb ell agafats de la mà.

Portar a l′escola algun objecte de casa que el tranquil·litze.

Despedir-se amb seguretat, sense enganys.

Respectar les dates assignades o triades per a la incorporació.

Normes Específiques de Funcionament

Quina roba han de dur?

En l′escola, el vostre fill haurà de dur roba còmoda, que es puga posar i llevar amb facilitat i que no li dificulte la llibertat de moviments, així com que li permeta ser autònom des d′un principi, i, més avant, per al control de l′esfínter.

 Vos aconsellem

Punys sense botons i fàcils de pujar.

Pantalons amb elàstics (per exemple xandall), sense botons, cinturons ni tibant.

Calçat adequat, que no se′l lleven amb facilitat.

No cal abrigar-los massa, penseu que en l′escola hi ha calefacció i que els xiquets entren en calor fàcilment.

 Què ha de dur el teu fill en la motxilla?

L′agenda escolar

Un recanvi de roba complet (roba interior i de carrer)

Si porta bolquers: 3 bolquers diaris.

Coses que es quedaran en l′Escola

1 bossa de neteja

1 paquet de tovalletes humides

1 tovalla de bidet (amb una cinta amb el seu nom per a poder penjar-la)

1 pinta

1 botella de colònia

1 tub de crema o pomada per al culet

1 got de plàstic amb ansa i amb el seu nom (es pot escriure amb pintaungles)

2 pitets per a menjar

Convé marcar la motxilla amb el seu nom, així com les peces de roba com l′anorac, abric, jaqueta. A més, estes han de dur cosida una cinta llarga per a penjar-los en les perxes

Malalties

 Els xiquets aniraran a l′escola infantil municipal en correctes condicions de salut i higiene. Davant de l′aparició de malalties infectocontagioses els pares han de comunicar-ho a la direcció del centre.

No heu de portar el vostre fill a escola si té

- Febra: més de 37,5 ºC

- Vòmits

- Gastroenteritis: fins a la normalització de les deposicions

- Paràsits intestinals

- Paràsits en el cap (pediculosis)

- Infeccions en la pell

- Infeccions de les mucoses (conjuntivitis, llagues en la boca)

- Faringitis, amigdalitis, otitis, laringitis, bronquitis acompanyades de febra i una certa afectació de l′estat general

- Altres malalties: galteres, pigota borda, rubèola o rosa, pallola, escarlatina, etc.

Hem d′evitar la possibilitat de contagiar els altres xiquets. A més, no podem oferir l′atenció i repòs que necessita cada xiquet malalt.

 Medicaments

En els casos en què s′haja d′administrar medecines als xiquets, estos hauran d′acompanyar-se de la recepta mèdica, actualitzada a la data del tractament, en la que constarà el nom del xiquet, el nom de la medecina, forma, dosi i periodicitat de l′administració.

No s′administrarà cap medecina que no vaja acompanyada de recepta mèdica i que indique les hores d′administració i la dosi corresponent.

Horari i Calendari

PERÍODE DE FUNCIONAMENT ANUAL

Curs escolar: 1 de setembre al 30 de juny 

L′escola infantilmunicipalestará oberta de dilluns a divendres
Escola d′estiu: juliol i agost

OBSERVACIONS

L′horari escolar és de 9 a 17 h. 
Es farà una prolongació horària de 7.30 a 9 h al matí i de 17 a 18 h a la vesprada

SI MENGE EN L′ESCOLA

Entrada: 9 h.
Eixida: 17h.

SI NO DINE A L′ESCOLA

Entrada matí: 9 h.
Eixida matí: 12 a 13 h.
Entrada vesprada: 15 h.
Eixida vesprada: 15 a 17 h.

Important

S′han de respectar els horaris establits pel centre tant d′entrada com d′eixida. Si s′ha de dur l′alumne més tard de les 10 h per visita mèdica, etc., s′ha d′avisar a l′escola.

Es farà una prolongació horària de 7:30 a 9 h al matí i de 17 a 18 h. a la vesprada. L′horari escolar serà de 9 a 17 h.

POTS DESCARREGAR-TE EL CALENDARI ESCOLAR ACÍ

Descarregar Fitxer

Servicis

Menjador

En les Escoles Infantils Municipals fomentarem costums i l′adquisició d′hàbits d′alimentació saludable. Un pediatre ens assessora en la composició dels menús mensuals, els quals s′elaboren i preparen en la mateixa escola. Per a garantir la màxima adaptació en l′alimentació dels lactants, estos duran de casa el menjar. Els alumnes que assistisquen a l′aula d′1 a 2 anys i de 2 a 3 anys tindran l′oportunitat de quedar-se al menjador si els pares han fet la introducció de tots els aliments.

Mensualment es donarà a les famílies un menú detallat, perquè es puga completar correctament l′alimentació que es dóna al xiquet a casa. Si el xiquet no pot menjar algun aliment dels que inclou el dinar o el berenar de l′escola, s′haurà de presentar un escrit del pediatre amb les indicacions oportunes segons el cas.


S′elaboren menús diferenciats segons el grup d′alumnes a qui va destinat.

Dietes especials: en els centres s′elaboren menús alternatius en cas de situacions especials, menús astringents, laxants i altres per a casos d′intoleràncies o al·lèrgies, etc., en situacions cròniques o permanents, i en estes últimes sempre amb indicació o prescripció facultativa. Estes dietes tindran com a components els aliments bàsics del centre. Els alumnes que hagen de vindre més tard de les 10.15 h, si desitgen dinar al centre han d′avisar per telèfon o el dia d′abans a l′educadora perquè es compte amb la seua ració a l′hora d′elaborar el dinar d′eixe dia.

 

VEURE MENU TRITURAT  -  VEURE MENU SANCER

Ludoteca

De 7:30 a 9:00 h.

SENSE MENJADOR

  • 9:00 h. a 13:00 h. | ARREPLEGADA: de 12:00 h. a 13:00 h.

AMB MENJADOR

  • 9:00 h. a 13:00 h. | ARREPLEGADA: de 12:00 h. a 13:00 h.
  • 9:00 h. a 17:00 h. | ARREPLEGADA: de 15:00 h. a 17:00 h.

Escola d′Estiu

Se oferta escuela de verano durante los meses de Julio y Agosto. Cada año sobre el mes de mayo se publican periodos de inscripción y tarifas correspondientes

Avís Legal

 

Desenvolupament Web:

Ilustracions: TICA GODOY